Wet toekomst pensioenen

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd het voorstel voor de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Als een werkgever op of na die datum voor de eerste keer een pensioentoezegging doet, moet deze direct aan alle eisen van de WTP voldoen. Bestaande regelingen moeten uiterlijk op
1 januari 2028 zijn aangepast.

Ten behoeve van de wijziging wordt in de wet het volgende tijdpad voorgeschreven.

 

                                        

Bovenstaand overzicht heeft betrekking op werkgevers die hun regeling bij een pensioenfonds hebben ondergebracht. Voor regelingen bij een verzekeraar of een premiepensioeninstelling geldt dezelfde einddatum van 1 januari 2028, maar wordt voor de tussenliggende stappen iets meer tijd gegeven.

Wij begeleiden partijen die bij bovenstaand proces betrokken zijn. Hierbij kunt u denken aan werkgevers(organisaties), vakbonden, ondernemingsraden en verantwoordingsorganen..

Maar ook voor specifieke onderdelen uit de WTP kunt u bij ons terecht, bijvoorbeeld:
een presentatie over de inhoud van het nieuwe pensioenstelsel, invaren, hoogte van de compensatie, of second opinion op een ontvangen advies.

Bijgaand treft u ons 7-stappenplan aan voor de begeleiding van het volledige traject indien sprake is van een verzekerde regeling.

Informeer wat wij voor u kunnen betekenen.

Het 7-stappenplan