Financieel dienstverlener

Onder een financieel dienstverlener versta ik: accountant, advocaat, mediator, notaris en pensioenadviseur.

Meestal word ik ingeschakeld als er heel specifieke vragen zijn over pensioen of als actuariële expertise nodig is. U kunt daarbij denken aan:

  • Opstellen van een actuariële verklaring om vrijstelling te verkrijgen van deelname aan een verplicht gesteld BPF
  • De pensioensituatie in beeld brengen ingeval sprake is van echtscheiding
    (zowel verdeling als conversie)
  • Toelichting op een specifiek onderdeel uit het pensioenreglement of de uitvoerings-overeenkomst
  • Pensioenvergoeding vaststellen ingeval van ontslag
  • Vaststellen van de voorziening voor jubileumuitkeringen 
  • Technische ondersteuning bij het oplossen van pensioenconflicten
  • Inzicht in de opzet van een woekerpolis en vaststellen van de schade
  • Presentatie over een specifiek pensioenonderwerp al dan niet op technisch gebied 


Maar het komt ook voor dat men behoefte heeft aan een second opinion of een klankbord voor intern deskundigen.

Van Os Pensioen Consultancy biedt dat allemaal.
Als actuaris gespecialiseerd in het onderwerp pensioen, in het bezit van het diploma Wft-pensioenverzekeringen, die bovendien een opleiding mediation en een opleiding financieel echtscheidingsdeskundige particulieren heeft gevolgd, bent u bij mij op het juiste adres.