Financieel dienstverlener

Onder een financieel dienstverlener versta ik: accountant, advocaat, mediator, notaris en pensioenadviseur.

Ik word altijd ingeschakeld als er actuariële expertise nodig is of specifieke vragen zijn over pensioen. Om wat voorbeelden te noemen:

  • Opstellen van een actuariële verklaring om vrijstelling te verkrijgen van deelname aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds.
  • De pensioensituatie in beeld brengen ingeval sprake is van echtscheiding
    (zowel verdeling als conversie)
  • Toelichting op een specifiek onderdeel uit het pensioenreglement of de uitvoeringsovereenkomst
  • Pensioenvergoeding vaststellen ingeval van ontslag
  • Vaststellen van de voorziening voor jubileumuitkeringen 
  • (Technische) ondersteuning bij pensioenconflicten
  • Inzicht in de opzet van een woekerpolis en vaststellen van de schade


Als actuaris gespecialiseerd in het onderwerp pensioen, in het bezit van het diploma Wft-pensioenverzekeringen, die bovendien een opleiding mediation en een opleiding financieel echtscheidingsdeskundige particulieren heeft gevolgd, bent u bij mij op het juiste adres.

Neem contact op om te horen wat ik voor u kan betekenen.