Wet Toekomst Pensioenen

Als gevolg van de introductie van de Wet Toekomst Pensioenen op 1 juli 2023 moeten alle bestaande pensioenregelingen gewijzigd worden om aan de nieuwe wet- en regelgeving te voldoen. We zijn nu bijna een jaar verder en zien dat voor regelingen die bij een pensioenfonds zijn ondergebracht de keuzes inmiddels gemaakt zijn en in een transitieplan vastgelegd.

Voor pensioenregelingen die bij pensioenfondsen zijn ondergebracht, ligt dus alles goed op koers. Hoe anders is het beeld bij regelingen die bij een verzekeraar of PPI zijn ondergebracht (de verzekerde regelingen). De uitvoerders zijn wel klaar, dat wil zeggen de nieuwe producten liggen inmiddels op de plank, maar er zijn nog vrijwel geen werkgevers die stappen hebben ondernomen.

Bij verzekeraars leven zorgen dat uitstelgedrag door werkgevers over een paar jaar zal leiden tot een grote golf van overstappers die dan moeilijk te behappen is. Ook regeringscommissaris Fieke van der Lecq waarschuwde daar onlangs voor. Ze stelde dat het meekrijgen van de grote massa aan tienduizenden kleinere werkgevers met verzekerde regelingen een uitdaging is.

Wij bij Van Os Pensioen Consultancy staan in ieder geval klaar om werkgevers te helpen. Daartoe hebben wij een 7-stappenplan ontwikkeld om tot het uiteindelijke resultaat te komen. Nu hoeft een werkgever niet direct al die stappen te doorlopen, maar kan er bijvoorbeeld voor kiezen om in eerste instantie zich eens te laten informeren wat de gevolgen voor de eigen pensioenregeling zijn. Een heel andere optie is om wel alvast te onderzoeken hoe die nieuwe pensioenregeling er idealiter uit zou kunnen zien en wat de kosten daarvan zijn, maar met de definitieve invoering te wachten tot 1 januari 2028.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.

Het 7-stappenplan