Verklaring actuariële gelijkwaardigheid

Eén van de speerpunten van mijn werkzaamheden vormen gelijkwaardigheidsberekeningen die ik al sinds 2011 in samenwerking met ActuComp uitvoer. Door de vele en gevarieerde opdrachten die wij hebben uitgevoerd, is een grote expertise opgebouwd en zijn wij inmiddels één van de meest deskundige partijen op dit gebied in Nederland.

De software en tools die wij gebruiken, hebben wij in eigen beheer ontwikkeld en zijn aangepast aan de meest recente ontwikkelingen in de markt. Hierdoor zijn wij in staat om in de berekeningen elke veronderstelling toe te passen die een pensioenfonds voorschrijft en kunnen de impact hiervan snel doorgronden. Wij blijven overigens wel kritisch kijken of de gestelde eisen ook realistisch zijn en als wij onze twijfels hebben, gaan we de discussie met het pensioenfonds aan.

De opzet van onze gelijkwaardigheidsverklaring is kort en bondig. Streven is twee pagina’s, met in de bijlagen informatie over de pensioenregelingen (bijlage 1), de gehanteerde uitgangspunten en veronderstellingen (bijlage 2) en de werknemer gegevens (bijlage 3).
Hierdoor is het goed leesbaar voor de opdrachtgever en het bevat op een gestructureerde wijze alle informatie die het pensioenfonds nodig heeft om tot een conclusie te komen.

En wat de kosten betreft: wij hanteren een vaste “all-in” prijs voor onderzoek, uitvoeren van de gelijkwaardigheidsberekening en rapportage. Dus geen verrassingen achteraf omdat bepaalde werkzaamheden alsnog op uur basis worden gedeclareerd.
Wij durven dan ook te stellen dat wij naast één van de meest deskundige partijen op dit terrein, ook een partij zijn die een scherpe prijs hanteert.

Folder gelijkwaardigheid

Stappenplan gelijkwaardigheidsberekening