Wie is Ron van Os?

Ik ben sinds 1978 werkzaam in de financiële sector, waarvan ruim 30 jaar in de pensioensector. In eerste instantie heb ik gedurende twaalf jaar diverse functies op het gebied van individuele verzekeringen vervult bij verzekeraar ASR (toen nog AMEV). In 1990 heb ik de overstap gemaakt naar de sector (collectieve) pensioenen en ben als hoofd pensioenzaken in dienst getreden bij Stichting Pensioenfonds Rabobankorganisatie. Na vervolgens ruim 14 jaar werkzaam te zijn geweest als adviserend en certificerend actuaris bij een tweetal internationale consultancy bureau’s (Mercer en Towers Watson), ben ik in december 2010 een eigen onderneming gestart onder de naam “Van Os Pensioen Consultancy B.V.”.

Ik ben (pensioen)actuaris en uit dien hoofde lid van het Actuarieel Genootschap (AG). Verder ben ik “Wft gecertificeerd” en heb ik de opleiding financieel echtscheidingsdeskundige particulieren en een mediation opleiding gevolgd. De kennis en kunde uit deze laatste opleiding vormt een uitstekende aanvulling op mijn wiskundige achtergrond. 

Op 1 februari 2024 ben ik aangesteld als “Geschilbeslechter” bij Stichting Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP). Verder ben ik (mede-)voorzitter van de werkgroep Modernisering Pensioenen van de Kring van Pensioenspecialisten (KPS).

Daarnaast ben ik actief bij diverse andere maatschappelijke instellingen, waaronder de parochie St. Petrus’ Stoel te Eindhoven.