Van Os Pensioen Consultancy

Welkom

Van Os Pensioen Consultancy B.V. is uniek in Nederland.

Uitgebreide kennis op het gebied van collectieve pensioenregelingen gecombineerd met actuarieel-wiskundige expertise en aangevuld met mediationvaardigheden. Hierdoor zijn wij in staat om uw (pensioen)problemen te doorgronden, op te lossen, en de uitkomsten op een begrijpelijk manier te communiceren.

We zijn er om te helpen

Van Os Pensioen Consultancy B.V. is uniek in Nederland.

Uitgebreide kennis op het gebied van collectieve pensioenregelingen gecombineerd met actuarieel-wiskundige expertise en aangevuld met mediationvaardigheden. Hierdoor zijn wij in staat om uw (pensioen)problemen te doorgronden, op te lossen, en de uitkomsten op een begrijpelijk manier te communiceren.

Diensten

h

Collectief Pensioen

k

Pensioencommunicatie tot Financiële Planning

i

Verklaring actuariële gelijkwaardigheid

(Actuariële) berekeningen