De ideale werkgever

Veel werkgevers moeten op dit moment opdrachten laten lopen omdat er te weinig gekwalificeerd personeel is om de werkzaamheden uit te voeren. Daarmee gaat omzet verloren en wellicht ook toekomstige omzet. Niets doen is geen optie, maar wat dan wel?

  1. Een aantrekkelijke werkgever zijn om bij te (gaan) werken
  2. Werknemers die in dienst zijn, moeten zo efficiënt mogelijk kunnen werken
  3. Daar waar nodig en wenselijk de mogelijkheid creëren om eerder te stoppen met werken

Van Os Pensioen Consultancy verleent ondersteuning bij de invulling/opzet van de volgende onderdelen:

  • Inhoud pensioenregeling
  • Generatiepactregeling
  • Financieel inzicht voor werknemers
  • Opzet verlofspaarregelingen
  • Opzet RVU regelingen
  • Extra pensioenopbouw
  • Keuzemogelijkheden.

In bijgaand overzicht treft u een uitgebreide toelichting aan.