Pensioengeschillen

Pensioengeschillen kunnen ontstaan om diverse redenen, zoals verschillende interpretaties van regelgeving, communicatieproblemen of meningsverschillen over pensioenrechten.

Door mijn kennis over pensioen en vaardigheden uit mijn mediationopleiding te combineren ben ik bij uitstek geschikt u te begeleiden om tot een oplossing te komen. Dit kan zowel door op te treden als adviseur voor één van beide partijen of als bemiddelaar die naar een – voor beide partijen – evenwichtige en constructieve oplossing zoekt.

Verder ben ik ook beschikbaar om in een klachten- of geschillencommissie zitting te nemen.