Van pensioencommunicatie tot financiële planning

Goede en duidelijke communicatie over pensioen was altijd al van groot belang, maar met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel is dat alleen maar verder toegenomen. Enerzijds vanwege de zwaardere verplichtingen die de wetgever oplegt, maar anderzijds omdat er voor de werknemer meer te kiezen valt. Bovendien beïnvloeden die keuzes ook de hoogte van het te bereiken pensioen.

Omdat elke pensioenregeling uniek is en de behoefte aan informatie bij werknemers verschilt, bieden wij pensioencommunicatie op maat aan. Daartoe hebben wij de communicatiepiramide van Maros ontwikkeld, die de verplichtingen en behoeften met betrekking tot de pensioencommunicatie naar verschillende niveaus categoriseert. Samen met onze opdrachtgever bekijken we voor zijn situatie welk niveau wenselijk, noodzakelijk en het meest effectief is.

Op het hoogste niveau van de communicatiepiramide staat de financiële planning. In dat geval wordt naast financieel inzicht ook onderzocht op welke wijze specifieke financiële doelstellingen bereikt kunnen worden.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.

Ten behoeve van de pensioencommunicatie is Van Os Pensioen Consultancy een samenwerkingsverband aangegaan met Berkenhout Finance.