Home

imageVan Os Pensioen Consultancy B.V. is uniek in Nederland: actuarieel wiskundige kennis wordt gecombineerd met mediation vaardigheden.Voeg daaraan toe de specifieke kennis op het gebied van echtscheidingen en het beeld is compleet.  

Voor de meeste vragen op pensioengebied kunt u wel bij ons terecht, maar wij zijn met name gespecialiseerd in:  


Het Pensioenakkoord.

Actuariële berekeningen en specifieke pensioenvraagstukken.

Vrijstelling verplichte deelname BPF-regeling (actuariële gelijkwaardigheidsberekeningen).

Echtscheiding en pensioen.

Informatiefolder