Home

Oct 22, 2015

Het UPO 2016 (eenvoudiger kunnen we het niet maken)


Posted by: Ron van Os


Het UPO 2016 (eenvoudiger kunnen we het niet maken?

Op de site www.uniformpensioenoverzicht.nl zijn de UPO-modellen 2016 voor actieve deelnemers gepubliceerd. Wie had verwacht dat deze – mede gelet op het van kracht worden van de Wet pensioencommunicatie – beter leesbaar zouden zijn dan in de voorafgaande jaren, komt bedrogen uit. Erger nog, de lengte van het UPO 2016 (versie uitkeringsovereenkomst) is zelfs nog een bladzijde langer dan het UPO-2015.

De handleiding UPO 2016, die ook op de site is te vinden betreft maar liefst 98 bladzijden, ofwel 8 bladzijden meer dan de handleiding 2015. Als je zoveel tekst nodig hebt om uit te leggen hoe e.e.a. in elkaar zit, kan het resultaat ook niet eenvoudig zijn.

Naar mijn mening moet het simpeler, want anders gaat dit UPO in de meeste gevallen - net als in voorgaande jaren – na ontvangst direct in de map met belangrijke stukken. Het UPO zou meer op de “1” uit pensioen 1-2-3 gericht moeten zijn, met daar overigens dan wel direct de melding bij dat op de site van de pensioenuitvoerder of op de site www.mijnpensioenoverzicht.nl meer info te vinden is. Verder is een optie om direct aan de verzending van het UPO een - door de werkgever geïnitieerde – bijeenkomst te koppelen, waarop een nadere toelichting wordt gegeven over de “pensioentools” van de pensioenuitvoerder en/of de overheid.