Blog de actuaris en ……

Nov 18, 2018

Scheiden en de heilige St. Gummaris van Lier


Posted by: Ron van Os

 

In de katholieke kerk kennen we heel veel verschillende heiligen. Dit zijn personen die hier op aarde een voorbeeldig vroom en deugdzaam leven hebben geleid en bovendien ook nog wonderen hebben verricht. Uiteindelijk zijn zij na een uitgebreid onderzoek heilig verklaard. Wij aardse mensen kunnen de hulp van verschillende van deze heiligen inroepen als we met een probleem zitten.
Enkele bekende heiligen zijn:

-          Antonius (van Padua) die aangeroepen wordt als er iets zoek is

-          Christoffel: de beschermheilige van de reiziger

-          Franciscus( van Assisi): die zich wijdde aan de zorg voor armen en zieken
           en zich ook over het welzijn van de dieren bekommerde

Een wat minder bekende heilige is St. Gummarus van Lier. Eén van de aan hem toegeschreven wonderen is dat hij een afgebroken boom met zijn riem weer hersteld heeft. Met zijn huwelijk ging het minder goed: hij had een slecht huwelijk met een kwaadaardige echtgenote Grimmara waar hij uiteindelijk van scheidde. Door het wonder met de gebroken boom en zijn gebroken huwelijk, wordt St. Gummarus aanroepen tegen beenbreuken maar ook om gevrijwaard te blijven van echtbreuken.

Voor u als echtscheidingsdeskundige goed om te weten, zeker als u nog in het stadium zit dat er nog wat te helen valt of een vechtscheiding dreigt. En is het huwelijk niet meer te redden, ook dan kan St. Gummarus wellicht hulp bieden om problemen op te lossen, maar dat weet ik niet zeker.
Wat ik wel zeker weet, is dat u bij mij terecht kunt met vragen die betrekking hebben op pensioen of levensverzekeringen.

Ron van Os, Actuaris AG