Pensioenfonds

Voor de reguliere ondersteuning van de werkzaamheden van een pensioenfonds, is een heel breed pakket aan deskundigheid vereist. Naar mijn mening zijn alleen de grote en middelgrote advieskantoren daarvoor goed geëquipeerd. En daarom kies ik ervoor om niet als een vaste adviseur aan een pensioenfonds verbonden te zijn.

Ik ben dus alleen beschikbaar voor specifieke - eenmalige - opdrachten. Groot voordeel is dat ik geen binding heb met de verschillende partijen die voor het pensioenfonds werkzaam zijn en dus als onafhankelijk en extern deskundige de opdracht kan uitvoeren. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan: 

  • een nieuwe rekenmethodiek laten toetsen
  • bemiddelen ingeval van conflicten, bijvoorbeel zitting nemen in klachten- of geschillencommissie
  • klankbord om een nieuw beleid te toesten of second opinion op ontvangen advies

 

Als actuaris gespecialiseerd in het onderwerp pensioen met bijna 30 jaar ervaring in de pensioensector, en bovendien een voltooide mediation opleiding achter de rug, vorm ik de ideale partner om dergelijke processen te begeleiden.