Contractonderhandelingen

Als uw pensioencontract verlengd moet worden, staat u voor de keuze om bij de huidige verzekeraar te blijven of over te stappen naar een ander. En moet die ander dan een verzekeraar zijn, een Premiepensioeninstelling (PPI) of wellicht een Algemeen Pensioenfonds (APF)?
En na ontvangst van de offertes moet u zich verdiepen in de documenten die de verschillende uitvoerders toesturen en beoordelen of de aanbieding marktconform is. Daarbij moet u niet alleen letten op de (duidelijk) zichtbare onderdelen van het contract, maar ook op de minder transparante onderdelen (verborgen kosten, vage teksten). Want u wilt een contract dat:

  • exact aansluit bij uw pensioentoezegging;
  • een hoge mate van dienstverlening kent;
  • tegen zo laag mogelijke kosten


Van Os Pensioen Consultancy biedt ondersteuning bij:

  • aanvragen en beoordelen van de offertes;
  • de onderhandelingen met de pensioenuitvoerder;
  • de implementatie van de pensioenregeling;
  • traject overstappen naar een andere pensioenuitvoerder.