Blog de actuaris en ……

Mar 22, 2019

Wat zal de uitkomst van commissie parameters zijn?


Posted by: Ron van Os

 

Op 1 mei moet het advies van de commissie parameters er liggen. Deze commissie - geleid door oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem – adviseert welk rendement op vastrentende waarden en welke risicopremies op zakelijke waarden pensioenfondsen maximaal mogen gebruiken. Verder heeft de commissie ook de opdracht gekregen om naar de ufr te kijken.

Wat de uitkomst van dit onderzoek wordt, lijkt mij voor de hand te liggen. Het rendement op vastrentende waarden handhaaft men op 2% (of ondergaat een hele kleine daling) en de risicopremies worden naar beneden toe bijgesteld.
Tenslotte de ufr, die stelt men wat hoger vast in lijn met hetgeen in Europa gebruikelijk is.

Gevolg van dit alles: met een beetje geluk gaan de dekkingsgraden iets omhoog en kunnen kortingen volgend jaar achterwege blijven. De premies zullen – afhankelijk van de gemaakte keuze - naar verwachting iets gaan stijgen.

Nog een maandje in spanning en dan weten we het zeker.