Blog de actuaris en ……

Sep 21, 2018

Laat ons in Nederland lekker parttime werken


Posted by: Ron van Os


In het financieel dagblad van 14 september stond een artikel onder de naam “Bevrijd vrouwen uit de val van de deeltijdbaan”. Hierin valt onder meer te lezen dat nergens in West-Europa zoveel vrouwen parttime werken als in Nederland en we door al die parttime werkende vrouwen 100 miljard per jaar aan BNP mislopen. De overheid moet in het kader van gelijke behandeling er alles aan doen om het vrouwen mogelijk te maken om langer te werken.
 

Dit artikel suggereert dat Nederlandse vrouwen zich gedwongen voelen om parttime te gaan werken en hulp van buitenaf nodig hebben om daar uit te komen. Bovendien lopen we door al die parttimers enerzijds als Nederland, maar anderzijds als individu wel heel veel geld mis. 

Volgens mij zijn Nederlandse vrouwen mondig genoeg om voor zichzelf op te komen. De vrouwen die ik spreek, kiezen in ieder geval juist bewust voor een parttime baan. Zij prefereren een extra vrije dag boven extra geld. In economische termen noemen we zoiets het afnemend grensnut van geld. 

Laat elders in Europa die vrouwen (en ook mannen) maar 100% werken: in Nederland genieten wij 100%.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-0kcet4aPpQ