Blog de actuaris en ……

Jun 12, 2017

Gaan we nou langer werken of eerder met pensioen?


Posted by: Ron van Os

 

Ik zie regelmatig artikelen langkomen waarin beschreven wordt wat er aan de AOW gewijzigd moet worden om de financiële drempels om eerder met pensioen te gaan tot een minimum te beperken: flexibilisering van de AOW noemen we dat. 

Naar mijn mening zijn we daarmee het verkeerde probleem aan het oplossen. De AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd worden verhoogd met de bedoeling dat we allemaal langer doorwerken. Dan moet je niet allerlei wegen gaan verzinnen om toch weer eerder met pensioen te kunnen gaan. Dan kunnen we beter die pensioenleeftijd op 65 jaar laten staan.

Ik kan mij heel goed voorstellen dat er fysieke (de stratenmaker met een versleten rug) of psychische (niet kunnen bijbenen van technische ontwikkelingen) belemmeringen zijn waardoor iemand zijn functie niet langer kan uitoefenen. Maar dan moet je als overheid samen met de sociale partners en de individuele werknemer daar een oplossing voor zoeken.
Dat kan bijvoorbeeld door over te stappen naar een andere (lichtere) functie. Maar die functies - en een eventueel budget voor omscholing  - moeten er dan wel zijn: dus daar moet aan gewerkt worden. Bovendien heb ik begrepen dat we komende jaren veel handjes tekort komen om de economie draaiende te houden. Een reden te meer om iedereen langer in het arbeidsproces te betrekken.

Wie toch eerder wilt stoppen is daar vrij in, maar moet dat wel zelf bekostigen. Want flexibilisering van de AOW kost – direct of indirect - gewoon extra geld dat uit de algemene middelen gefinancierd moet worden.