Blog de actuaris en ……

Jan 30, 2017

Werknemers moeten de volledige verhoging van de pensioenpremie betalen!


Posted by: Ron van Os

Een afspraak die in elke collectieve pensioenregeling is opgenomen betreft de verdeling van de pensioenpremie, waarbij 2/3e werkgever en 1/3e werknemer heel gebruikelijk is. Een dergelijke afspraak heeft automatisch tot gevolg dat als de pensioenpremie daalt, beide groepen daar voordeel aan hebben en ingeval van een stijging nadeel.

In het FD van dinsdag 24 januari stond dat VNO/NCW daar anders over denkt. Zij is van mening dat de huidige verhoging van de pensioenpremie in de cao opgevangen moeten worden.
In normale mensentaal zegt VNO/NCW dus tegen de werknemers: “Ik had jullie 3% salarisverhoging willen geven, maar omdat ik meer geld kwijt ben voor pensioen, krijgen jullie maar 1% verhoging.

Dat lijkt in eerste instantie unfair, maar is het niet.
Iedere werknemer krijgt namelijk in ruil voor het beschikbaar stellen van zijn arbeid een vergoeding van zijn werkgever. Die vergoeding komt in de vorm van salaris, vrije dagen, auto van de zaak, studiekosten, (een heleboel andere dingen) en …. een pensioenbijdrage. Het bedrag onder de streep (de som van al die vergoedingen) staat in grote lijnen vast, maar boven de streep kan onderling uitgeruild worden.

Een hogere pensioenbijdrage moet dus door iets anders gecompenseerd worden. Dat zou inleveren van een vrije dag kunnen zijn of verlagen van het salaris. Maar nu de verhoging van de pensioenlast net samenvalt met de besprekingen over de cao-verhoging, is het logisch om het daarin mee te nemen. Dus in plaats van 3% salarisverhoging, krijgt u maar 1%.

Nu zult u waarschijnlijk zeggen: “Maar dan is die werkgeversbijdrage in de pensioenregeling dus feitelijk een sigaar uit eigen doos.” En dat is ook zo, maar ik denk dat het wel goed is om die sigaar op die wijze te krijgen. Als de pensioenbijdrage van de werkgever uitgekeerd wordt in de vorm van extra salaris, is de kans groot dat een aanzienlijk deel van de werkende bevolking dit geld niet voor pensioen zou gebruiken. Het is namelijk erg verleidelijk om dat extra geld te gebruiken om een grotere auto te kopen, op wintersportvakantie te gaan of op andere wijze te consumeren.

Enige vorm van paternalisme kan daarom geen kwaad.