Blog de actuaris en ……

Jun 19, 2016

Op 1 juli 2016 Pensioen 1-2-3 verplicht: “Bent u er klaar voor?”


Posted by: Ron van Os


Op 1 juli 2016 Pensioen 1-2-3 verplicht: “Bent u er klaar voor?”
Vanaf 1 juli 2016 treedt het volgend onderdeel van de wet Pensioencommunicatie in werking, namelijk Pensioen 1-2-3. Dat betekent dat u op een geheel andere wijze richting werknemers moet gaan communiceren over pensioen.

De (door iedereen verdoemde) startbrief oude stijl verdwijnt en wordt vervangen door laag 1 (pensioen in vijf minuten) van pensioen 123. Deze mag nog per post verstuurd worden, maar indien voldaan is aan de voorwaarden mag dat ook elektronisch. Verder moet ook de pensioenvergelijker meegestuurd worden.

De informatie uit laag 1 moet vanaf 1 juli ook op de website van uw pensioenuitvoerder staan, en hetzelfde geldt voor de informatie uit laag 2 (pensioen in 30 minuten) en laag 3 (meer diepgaande informatie). Al deze info moet inzichtelijk zijn voor de deelnemer, de gewezen deelnemer, gewezen partner en pensioengerechtigde.

Een deel van de informatie moet overigens voor iedereen toegankelijk zijn, dus ook voor personen die geen enkele binding hebben of hadden met uw bedrijf. De gedachte hierachter is dat mensen die willen solliciteren, kunnen zien welke pensioenregeling van toepassing is en hoe deze zich verhoudt tot de regeling bij de huidige werkgever.
Goed voorbereide sollicitanten zullen tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek aan u kritische vragen stellen over de inhoud en financiering van de pensioenregeling en hoeverre het verstandig is de opgebouwde aanspraken over te dragen.

Als hulpmiddel voor u als HRM’er hebben de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars de werkgeverschecklist “wegwijs in pensioen” ontwikkeld, maar kijk ook even wat er op “zowel het open als gesloten deel” van de website van uw pensioenuitvoerder staat.