Bemiddeling bij conflicten

Ingeval sprake is van een pensioenconflict en partijen komen er onderling niet uit, kan men natuurlijk naar de rechter stappen om het geschil te (laten) beslechten. Dat kost over het algemeen veel (doorloop)tijd en geld, waarbij minimaal één van de partijen altijd het gevoel zal hebben “de verliezer” te zijn.

In de praktijk blijkt dat partijen – met enige hulp van buitenaf - er vaak zelf wel uit komen. Van Os Pensioen Consultancy biedt die helpende hand. Daarbij kan ik zowel fungeren als deskundige van één van beide partijen of optreden als de persoon die de conflictpartijen begeleidt in het onderhandelingsproces om op grond van de onderliggende belangen tot de meest optimale oplossing te komen.

Door mijn kennis over pensioen en vaardigheden uit mijn mediationopleiding te combineren wordt het meest optimale resultaat bereikt.