Advies specifieke pensioenaspecten

Buiten advies en begeleiding over de integrale pensioenregeling, is het ook mogelijk om advies te krijgen over een specifiek pensioenonderwerp. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

 

  • waarde-overdrachten;
  • toeslagverlening;
  • uitruilfactoren;
  • ontslagrechten;
  • kosten;
  • korting pensioenaanspraak;
  • et cetera.