Pensioenvraagstukken

Van Os Pensioen Consultancy kan u van dienst zijn bij al uw specifieke vragen over pensioen. Dit geldt zowel voor werkgevers als (individuele) werknemers of hun vertegenwoordigers.
Onderstaand een paar voorbeelden:

 

  • Controle van uw pensioencontract (specifiek voor werkgevers);

  • Pensioen en ontslag (werknemers en werkgevers);

  • Individuele waardeoverdracht van opgebouwd pensioen (werknemers);

  • Toeslagverlening of juist korting van de pensioenaanspraak;

  • Uitruilfactoren;

  • Et cetera.

Heeft u ook een pensioenvraagstuk? Blijf er niet mee zitten en neem contact op.