Klachtenbemiddeling

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat klachtenafhandeling in de pensioensector nog in de kinderschoenen staat in vergelijking met andere financiële dienstverleners zoals banken en verzekeraars. Een belangrijke opdracht voor pensioenfondsen is om hun klachtenprocedures nader te verduidelijken en onder de aandacht te brengen.
Verder moet elke uiting van ongenoegen door een pensioenfonds als klacht worden bezien.

Door mijn kennis over pensioen en vaardigheden uit mijn mediationopleiding te combineren ben ik een uitstekende partij om in een klachten- of geschillencommissie zitting te nemen en/of kritisch naar de (huidige) procedures te kijken. 
Bovendien ben ik als onafhankelijke derde een partij die geen enkele binding heeft met het pensioenfonds en kan dus niet in conflict of interest komen.

Naast bovenstaande specifieke werkzaamheden, ben ik ook beschikbaar om te bemiddelen in een pensioenconflict waar u als werkgever in verzeild bent geraakt. Daarbij kan ik zowel fungeren als deskundige van één van beide partijen of als begeleider van het onderhandelingsproces om met de partijen op grond van onderliggende belangen tot de meest optimale oplossing te komen.