Het Pensioenakkoord

Nadat in juni 2019 het kabinet en werkgever- en werknemersorganisaties een akkoord hebben bereikt over de toekomst van ons pensioenstelsel, is dit verder uitgewerkt in de hoofdlijnennotitie die in juni 2020 is verschenen.

In december 2020 is de wetgeving ter consultatie voorgelegd.
Het is de bedoeling dat deze wetgeving met ingang van 1 januari 2022 van kracht zal worden, waarna alle pensioenregelingen uiterlijk op 1 januari 2026 moeten zijn aangepast. Dat ziet er als volgt uit.

Opmerking: inmiddels is bekend gemaakt dat de introductie van de wet met een jaar wordt uitgesteld.

Wij ondersteunen partijen die hierbij betrokken zijn om dit hele proces tot een goed einde te brengen. Hierbij kunt u denken aan werkgevers(organisaties),vakbonden, ondernemingsraden en verantwoordingsorganen.

Maar ook voor vragen over een specifiek onderdeel, bijvoorbeeld: invaren, hoogte van de compensatie, of second opinion op een ontvangen overzicht kunt u bij ons terecht.

 


Informeer wat wij voor u kunnen betekenen.