Het Pensioenakkoord

De Tweede Kamer is op 22 december 2022 akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Als ook de Eerste Kamer instemt, wordt het nieuwe pensioenstelsel vanaf 1 juli 2023 van kracht, en moeten alle pensioenregelingen uiterlijk op 1 januari 2027 zijn aangepast.

Ten behoeve van de wijziging wordt in de wet het volgende tijdpad voorgeschreven.

 

                                        

Bovenstaand overzicht heeft betrekking op werkgevers die hun regeling bij een pensioenfonds hebben ondergebracht. Voor regelingen bij een verzekeraar of een premiepensioeninstelling geldt dezelfde einddatum van 1 januari 2027, maar wordt voor de tussenliggende stappen iets meer tijd gegeven.

Wij ondersteunen partijen die bij bovenstaand proces betrokken zijn. Hierbij kunt u denken aan werkgevers(organisaties), vakbonden, ondernemingsraden en verantwoordingsorganen..

Maar ook voor vragen over een specifiek onderdeel, bijvoorbeeld: een presentatie over de inhoud van het nieuwe pensioenstelsel, invaren, hoogte van de compensatie, of second opinion op een ontvangen overzicht kunt u bij ons terecht.

Bijgaand treft u ons 7-stappenplan aan voor de begeleiding van het volledige traject indien sprake is van een verzekerde regeling.

Informeer wat wij voor u kunnen betekenen.

Het 7-stappenplan