Home

Sep 7, 2018

De enige echte


Posted by: Ron van Os

 

Afgelopen week heeft het CBS nieuwe cijfers gepubliceerd over de gemiddelde levensverwachting. Een baby geboren in 2017 wordt gemiddeld 81,7 jaar: meisjes 83,3 en jongens 80,1. Voorlopige conclusie is dat de stijging van de levensverwachting lijkt af te vlakken en de AOW-leeftijd wellicht voorlopig niet nog verder omhoog hoeft (niet verder dan 67 jaar en drie maanden welteverstaan).

Als actuaris kijk ik natuurlijk met lede ogen naar de media-aandacht die het CBS en andere partijen hierdoor krijgen. Want sterftekansen en levensverwachtingen is juist per definitie een gebied waar de actuaris c.q. het Actuarieel Genootschap iets over zou moeten roepen.

Maar, komende woensdag is het zover. Dan komt het AG weer met de enige echte cijfers:  “de Publicatie van de Prognosetafel 2018”.

Deze vormen de basis voor de vaststelling van de voorziening die pensioenfondsen (en verzekeraars) gaan vaststellen. Dus nog een paar nachtjes slapen: het lijkt wel sinterklaas (en dan de echte natuurlijk)

 

https://www.bing.com/videos/search?q=voor+deoverlevenden+boudewijn+de+groot&qpvt=voor+deoverlevenden+boudewijn+de+groot&view=detail&mid=1C7064E1E58E7B0E9DB61C7064E1E58E7B0E9DB6&&FORM=VRDGAR