Home

Jan 16, 2017

Flexibilisering van de AOW is niet de oplossing!


Posted by: Ron van Os

 

Flexibilisering van de AOW is niet de oplossing!

Flexibilisering van de AOW heeft de afgelopen periode veel aandacht gekregen. Het zou de oplossing zijn voor mensen in zware beroepen om eerder te stoppen met werken.
Onderstaand mijn reactie hierop.

Alle beroepen zijn zwaar
Meestal wordt in dit kader gesproken over de fysiek zware beroepen als bouwvakker en stratenmaker. Naar mijn mening krijg je echter in alle beroepen op oudere leeftijd te maken met het feit dat je minder goed meekan. Dat kan lichamelijk zijn, maar ook geestelijk doordat je allerlei technische ontwikkelingen niet meer kan volgen of niet meer meekan met de trends in de markt.

Is flexibilisering van de AOW de oplossing?
Voor werknemers die geen aanvullend pensioen hebben zeker niet. De hoogte van de AOW voor een ongehuwde is gelijk aan 70% van het netto minimumloon, ofwel € 1.091 per maand. Hier valt al niet van te leven, want er is huurtoeslag en zorgtoeslag nodig om rond te komen. Als de AOW ook nog eens twee jaar eerder moet ingaan, daalt deze naar € 971, en worden de tekorten alleen nog maar groter. Voor gehuwden die gezamenlijk een netto AOW uitkering van € 1.503 ontvangen is de situatie iets beter, maar twee jaar vervroegen leidt daar tot een verlaging naar € 1.338. Ook dat zal voor de meeste samenwonenden te weinig zijn om in alle eerste levensbehoeften te voorzien.
En voor werknemers die wel een aanvullend pensioen, hoeft de AOW niet flexibel te worden, want dat is het aanvullend pensioen zelf al. De oplossing is voor deze groep al voorhanden. Dus waarom zouden we een op zich eenvoudig stelsel als de AOW gaan flexibiliseren?

Zijn er nog andere oplossingen?
De AOW weer terug naar 65 jaar
Theoretisch gezien is dat een oplossing, maar in de praktijk erg kostbaar. Zeker gelet op de grote stroom AOW-gerechtigden die eraan zit te komen (de na-oorlogse geboortegolf). Maar als we dat met zijn allen willen en het geld er voor over hebben, dan moeten we dat zeker doen.

Zelf sparen
Zelf sparen om eerder met pensioen te gaan, is natuurlijk alleen mogelijk voor mensen die daar de middelen voor hebben (lees voldoende salaris). Aan de andere kant is voldoende salaris ook een relatief begrip. Iemand die zuinig leeft c.q. minder behoeften heeft, zal minder moeite hebben om geld opzij te zetten dan een persoon die gewend is zijn geld makkelijk uit te geven.

Overig vermogen
Een andere optie is om de pensioenvervroeging te financieren uit ander vermogen. U kunt hierbij denken aan de hypotheekvrije woning of een erfenis.

Doorwerken
De laatste en meest voor de hand liggende oplossing is doorwerken, maar dan bijvoorbeeld in een andere minder zware (en wellicht ook minder betaalde) functie. Die banen moeten er dan wel zijn. Wat dat betreft heeft de overheid tot op heden een steek laten vallen. Men heeft er wel voor gezorgd dat de AOW later ingaat, maar niet dat er banen beschikbaar zijn of komen. Overigens kan de overheid dat niet alleen; ook de werkgevers en werknemers moeten hierin hun eigen verantwoording nemen.