Home

Sep 15, 2016

Ouderendienstplicht


Posted by: Ron van Os

Ouderendienstplicht

Het CDA heeft in het verkiezingsprogramma onder meer opgenomen dat er voor alle jongeren een maatschappelijke dienstplicht moet komen.

Ik ben er wel voorstander van om dan gelijk een ouderendienstplicht in te stellen. Hierbij wordt eenieder verplicht om in het eerste jaar van de AOW gedurende zeg 24 uur per week werkzaamheden te verrichten die door de overheid geïnitieerd zijn. Omdat niet iedereen overal voor geschikt is, krijgt men de keuze uit verschillende categorieën, bijvoorbeeld:

-          Ouderenzorg (wandelen, bezoek, boodschappen, dagje uit)

-          Veiligheid (surveillance in wijk, schaduwen personen, hulp bij evenementen)

-          Deskundigheid (kennis en kunde op eigen gebied inzetten om anderen te helpen)

-          Overig

Van belang is dat het werkzaamheden betreft die normaliter niet gedaan worden. Het mag niet zo zijn dat hierdoor allerlei organisaties betaalde werkkrachten ontslaan om vervolgens iemand uit de ouderendienstplicht het werk laten verrichten. Verder zouden ouderen die al vrijwilligerswerk doen of mantelzorg verrichten vrijgesteld kunnen worden.