Home

Jan 30, 2016

De bevolking in Nederland stijgt in 2016 tot boven 17 miljoen


Posted by: Ron van Os


De bevolking in Nederland stijgt in 2016 tot boven 17 miljoen
In de zesde klas van de lagere school (tegenwoordig groep 8 van de basisschool) kregen we een keer een les over iets wat we tegenwoordig demografische ontwikkelingen noemen. Het was 1970 en Nederland telde ongeveer 13 miljoen inwoners. Onze juf vertelde toen dat “wijze meneren” hadden uitgerekend (mevrouwen mochten dat toen nog niet) dat in het jaar 2000 in Nederland 20 miljoen mensen zouden wonen. 

In werkelijkheid liep het echter anders: in 2000 telde Nederland nog geen 16 miljoen inwoners. De belangrijkste oorzaak was het teruglopend aantal geboortes: werden er in 1970 nog bijna 239.000 kinderen geboren, in 2000 was dat teruggelopen naar 206.000 en dat op een bevolking die ondertussen bijna 25% hoger lag. Het dieptepunt lag overigens in 1983 met iets meer dan 170.000 geboortes.

Het CBS heeft kortgeleden de voorlopige cijfers ultimo 2015 gepubliceerd. Nederland telt inmiddels 16.980.049 (officieel geregistreerde) inwoners; een toename van bijna 80.000 ten opzichte van eind 2014. De groei wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door het migratieoverschot dat in 2015 ruim 56.000 is. De reden hiervan is aan een ieder bekend.
Het aantal geboortes lag in 2015 net onder 170.000, hetgeen het laagste aantal is sinds 1918. Het aantal overlijdensgevallen lag op 147.000, hetgeen weer het hoogste aantal is sinds 1805 en wellicht ook het hoogste aantal ooit. De oorzaak is natuurlijk de vergrijzing van onze samenleving: we worden weliswaar allemaal veel ouder, maar uiteindelijk gaan we toch dood. Begin 2015 was er bovendien ook nog een hele lange griepgolf, hetgeen extra levens heeft gekost.

Er van uitgaande dat de bevolkingstoename in 2016 onverminderd voortzet, zullen we dit jaar de magische grens van 17 miljoen inwoners overschrijden. Als inmiddels “zo’n wijze meneer” zijnde, schat ik in: in april of mei. Hoewel met de onzekere migratiestromen weet je het maar nooit.
In welk jaar we de 18 miljoen overschrijden, daar waag ik mij niet aan, en al helemaal niet aan een schatting in het jaar 2046. Zeker dit laatste blijft koffiedik kijken, dat heeft 1970 wel uitgewezen.

En als u de meest actuele stand van de bevolking wilt weten, tik dan op internet het woord “bevolkingsteller” in, dan kunt u de groei met eigen ogen volgen. Op het moment van afronding van dit artikel is de stand overigens 16.985.266.

Ron van Os, Actuaris AG