Home

Nov 19, 2015

Werkgever zit u wel bij de juiste pensioenuitvoerder?


Posted by: Ron van Os


Werkgever zit u wel bij de juiste pensioenuitvoerder?
Als werkgever wordt u niet blij van een claim. Maar het is nog vervelender als het een claim betreft over iets waarvan u dacht dat het goed was geregeld. En toch gebeurt dat met vrij grote regelmaat in de pensioenwereld. En de schade kan dan flink oplopen.

Wat is het geval?
U heeft uw werknemers in het verleden een pensioentoezegging gedaan en deze ondergebracht bij een verzekeraar. De premies zijn altijd netjes voldaan. Maar plots ligt daar een brief van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) op de mat, waarin staat dat u al sinds jaar en dag verplicht was om aan die BPF-regeling deel te nemen.
En denk niet: dat zal mij niet overkomen, want volgens schattingen zijn er vele duizenden bedrijven die een verzekerde regeling hebben, maar eigenlijk onder een BPF vallen.

Die toename aan brieven was ook wel te verwachten, want BPF’en zijn naarstig op zoek naar verloren schapen. Kortgeleden verscheen in PensioenPro nog een artikel onder de naam “Pensioenfonds HiBiN constateert onvoldoende handhaving verplichtstelling”. Om dat terug te brengen zoekt men in het Handelsregister naar bedrijven die mogelijk ten onrechte niet zijn aangesloten.

En van de uitspraak op 5 oktober 2015 van de kantonrechter in Utrecht, worden de meeste werkgevers ook niet vrolijk. De verjaring van premievorderingen van een BPF - die tot dan toe op vijf jaar gesteld was - blijkt veel ruimer te zijn.

Mijn ervaring is overigens dat de soep meestal niet zo heet wordt gegeten, mits de juiste weg wordt bewandeld. In alle gevallen die ik heb behandeld, is in overleg met het BPF een oplossing tot stand gekomen waarbij hetzij de werkgever geen enkele vergoeding over het verleden hoefde te betalen, hetzij de uiteindelijke vergoeding minimaal was.

Mijn advies is dan ook: komt die brief, neem dan een deskundige in de hand. Nog beter is om niet de brief af te wachten, maar reeds vooraf maatregelen te treffen.